Mănăstirea Secu1602


1602

Așezată în vecinătatea Pârâului Secu și la poalele Muntelui Vasan, Mănăstirea se înfățișează sub forma unei cetăți medievale, construită cu ziduri groase, turnuri de apărare și turle ce se înalță asemenea unor sulițe uriașe.

Cu o vechime de peste 500 de ani, Mănăstirea Secu este una din cele mai vechi așezări monahale din Neamț. Construcțiile care se află astăzi în cadrul complexului mănăstiresc de la Secu au fost construite, începând cu anul 1602, de către vornicul Nestor Ureche. În interiorul complexului monahal de la Secu se află și două paraclise: paraclisul “Adormirii Maicii Domnului” (1640) și paraclisul “Sf. Nicolae” (1758-1763).

Bisericii ctitorite de către vornicul Nestor Ureche în 1602 i s-a adăugat în secolul al XVIII-lea pridvorul, apoi, în prima jumătate a veacului trecut, un diaconion, un proscomidiar, precum și pridvorașul de pe latura vestică. În anul 1850 i s-a refăcut în întregime pictura interioară și i s-a reînnoit catapeteasma.

În anul 1821, lupta revoluționarilor eteriști cu turcii provoacă mari daune Mănăstirii Secu. După 1821, s-au reconstruit corpurile de chilii din incintă, refăcându-se din temelii și Paraclisul „Sfântul Nicolae”, distrus de incendiu. De asemenea, în anul 1832 se construiește pe temelie de piatră biserica cu hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din cimitirul mănăstirii.1850


1850

Până în anul 1850 se restaurează și biserica mare a mănăstirii, realizându-se, în aceeași perioadă, catapeteasma și pictura murală în ulei. În perioada 1977 – 1984 s-au efectuat ample lucrări de restaurare a întregului complex monahal.

Cele mai multe piese ale tezaurului de la Secu, “marea minune a Secului” (N. Iorga), în număr de peste 70, se păstrează în cadrul colecției de obiecte bisericești a mănăstirii în care sunt expuse obiecte de cult, manuscrise și tipărituri, inclusiv Cazania de la 1643 a Mitropolitului Varlaam. Dintre ele se remarcă “Aerul” dăruit mănăstirii de către ctitori în anul 1608, pe fondul roșu al catifelei fiind reprezentată în fir de aur Plângerea lui Iisus.

Prin personalitățile bisericești care au crescut și s-au format aici, Mănăstirea Secu a constituit un factor activ în dezvoltarea vechii culturi românești, cât și a vieții duhovnicești.Detalii


Detalii

Adresa: comuna Vânători, jud. Neamț
Telefon: +4 0233.251.862
Web: www.secu.mmb.ro

Harta orașului

Nu cunoașteți orașul? Nicio problemă, soluția este la un click distanță!

Vezi hartă

Mănăstirea Secu