Verpflegung

Restaurant BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE

Setzt: 84

Anschrift: Agapia

Telefon: 0745.344.030

Restaurant Casa Anca

Setzt: 52

Anschrift: Agapia, Agapia

Restaurant Dumbrava Minunată

Setzt: 80

Anschrift: Săcălușești, Agapia

Restaurant Pensiune Erden

Setzt: 40

Anschrift: Săcălușești, Agapia

Restaurant Maria

Setzt: 40

Anschrift: Agapia, Agapia

Telefon: 0233.245.004

Restaurant Radu Eleonora

Setzt: 23

Anschrift: Săcălușești, Agapia

Restaurant Eden

Setzt: 40

Anschrift: Agapia

Telefon: 0233.247.217

Restaurant Pensiune Agapia

Setzt: 80

Anschrift: Agapia, Agapia

Restaurant Codrii de Aramă

Setzt: 80

Anschrift: Agapia

Telefon: 0233.791.020

Restaurant Pensiune Văratec

Setzt: 60

Anschrift: Agapia

Telefon: 0233.244.113

Restaurant Bălțătești

Setzt: 336

Anschrift: Straße Florilor, anzahl 67, Bălțătești, Neamț

Telefon: 0233.244.017

0233.244.018

Bar de zi Hotel Ozana

Setzt: 40

Anschrift: Straße Florilor, anzahl 63, Bălțătești, Neamț

Telefon: 0233.244.018

Braserie Hotel Ozana

Setzt: 80

Anschrift: Straße Florilor, anzahl 63, Bălțătești, Neamț

Telefon: 0233.244.018

Restaurant Pensiune Văratec

Setzt: 60

Anschrift: Agapia

Telefon: 0233.244.113

Restaurant Văratec

Setzt: 60

Anschrift: Agapia

Telefon: 0233.244.113

Restaurant Hanul Verde

Setzt: 500

Anschrift: Târpești, Petricani

Restaurant Casa Afetelor

Setzt: 50

Anschrift: Pătâligeni, Pipirig

Restaurant Secu

Setzt: 50

Anschrift: Leghin, Pipirig

Restaurant Aristocratis

Setzt: 70

Anschrift: Straße Ștefan cel Mare, anzahl 245, Tîrgu Neamț

Restaurant Casa Arcașului

Setzt: 140

Anschrift: Straße Cetății, anzahl 40, Tîrgu Neamț

Restaurant Cassandra

Setzt: 20

Anschrift: Straße 9 Mai, anzahl 1A, Tîrgu Neamț

Cafe-Bar Plaza

Setzt: 610

Anschrift: Piața Petrodava, anzahl 2-3, Tîrgu Neamț

Restaurant Central Plaza

Setzt: 610

Anschrift: Piața Petrodava, anzahl 2-3, Tîrgu Neamț

Restaurant Doina

Setzt: 314

Anschrift: Straße Mihail Kogălniceanu, anzahl 6-8, Tîrgu Neamț

Telefon: 0233790270

Bar de zi Doina

Setzt: 120

Anschrift: Straße Mihail Kogălniceanu, anzahl 6, Tîrgu Neamț

Telefon: 0233.790.270

Restaurant La Cetate

Setzt: 40

Anschrift: Straße Cetății, anzahl 33

Restaurant La Răscruce de Vânturi

Setzt: 80

Anschrift: Straße Băile Oglinzi, anzahl 19

Bar de zi La Struți

Setzt: 24

Anschrift: Bd. Ștefan cel Mare, anzahl 311, Tîrgu Neamț

Restaurant Ozana

Setzt: 350

Anschrift: Straße Ștefan cel Mare, anzahl 96, Tîrgu Neamț

Bar de zi Ozana

Setzt: 35

Anschrift: Straße Ștefan cel Mare, anzahl 96, Tîrgu Neamț

Restaurant Voiajorul

Setzt: 80

Anschrift: Straße Ștefan cel Mare, anzahl 187, Tîrgu Neamț

Restaurant Hanul Urșilor

Setzt: 200

Anschrift: Vânători-Neamț

Telefon: 0233251364

Restaurant Edera

Setzt: 100

Anschrift: Vânători-Neamț

Restaurant Han Maria

Setzt: 150

Anschrift: anzahl 46, Nemțișor, Vânători-Neamț

Geneza Supermarket

Anschrift: Straße Ing. Serafim Lungu, anzahl 5

Supermarket Arianis

Anschrift: Boulevard Mihai Eminescu

Telefon: +4 0233.791.570

Emaille: arianis.prodcom@gmail.com

LIDL

Anschrift: Boulevard Mihai Eminescu, anzahl 14